Atelje Matson

Skissa med kol – Online

Ca klockan 18:00 kursdagen får du ett e-post med länk till kursen samt som bilaga bilder vi har som utgångspunkt för kvällen.


Om du klickar på länken hamnar du i en ”Hall” och släpps in kl 18:15

Tanken är att du kopplar upp dig i god tid så att du hinner bekanta dig med systemet.

Programvaran vi använder heter Zoom och du får några frågor om mikrofon, kamera etc som du ska svara positivt på för att det ska fungera.

 

Det material du behöver är

  • – skisspapper ungefär i storleken A3, antingen lösblad eller i ett block
  • – Kol – jag har ett runt kol ca 14 mm diameter men det går bra med vilket kol som helst
  • – Pensel, rätt stor för att borsta i kolet med
  • – radergummi – gärna ett mjukt
Bilder för utgångspunk får du per epost