rank87.JPG (14719 bytes)

rank38.jpg (10325 bytes)

rank41.jpg (12005 bytes)

rank45.jpg (24919 bytes)

rank46.jpg (14501 bytes)

rank47.jpg (14613 bytes)

rank48.jpg (10669 bytes)

rank42.jpg (15444 bytes)

rank43.jpg (12444 bytes)

rank39.jpg (13841 bytes)

rank40.jpg (11996 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krontorpet Lertorp.byggdes   av August och Akvelina Sandqvist i slutet av 1920-talet de hade 7 barn Vendla,Sanny,Tyko,Signhild,Rut,Johannes och Märta. August hade häst och utförde olika körslor. Han hjälpte grannar och andra med slaktarbeten och var dessutom en utmärkt trädgårdsmästare.

Sonen Johannes och hans Elmy hustru övertog sedermera torpet de fick 2 söner Anders och Assar.

Johannes hade hästar och körde i timmerskogen åt Domänverket samt andra privata körningar.

Sonen Assar övertog torpet efter föräldrarna han och hans hustru Eva har 3 barn Nicklas,Joakim och Therese.

Assar är numera ägare till torpet jordbruket är nedlagt och ladugården ombyggd till stall för ridhästar.

Lertorp var det sista Kronotorpet som byggdes i Rankbäcken.                                                   

 

 

 

 

 

 

Johannes Sandqvist.